"Vzdělávání v oblasti datové vědy pro 21. století"