PYTHON

Obsah našich prezenčních kurzů:
 • Úvod do jazyka PYTHON pro datovou vědu - prezenční kurz
 • Příprava dat v PYTHONu - knihovny Numpy, Pandas, Matplotlib - prezenční kurz

Úvod do jazyka PYTHON pro datovou vědu - prezenční kurz 

Kontakt:                              education@elderberrydata.com 

Délka kurzu:                       8 hodin 

Pro koho je kurz určen:     pro analytiky - začátečníky a mírně pokročilé v jazyce PYTHON, se zájmem o další vzdělávání na poli datové vědy 

Předpokládané znalosti:   počítačová gramotnost, analytické zkušenosti výhodou 

Co se v kurzu naučíte:       

 • základy jazyka PYTHON 
 • porozumět logice středně složitých skriptů v PYTHONU a umět je upravit, rozšířit, i napsat svoje 
 • práci v interaktivním prostředí Jupyter Notebooku 
 • povědomí o tom, jakým směrem se na poli datové vědy dále vzdělávat 

Doplňkové informace:       účastníci kurzu obdrží i jeho on-line verzi (výuková videa v češtině, všechny pracovní materiály, přístup "doživotně", pro webová a mobilní prostředí) 

Obsah kurzu 

Část 1    Seznámení s prostředím a základy PYTHONu od nuly 

 • Seznámení s Jupyter Notebookem a distribucí Anaconda 
 • Základní operace v jazyce Python Matematické operace, závorky, umocňování, modulo 
 • Intermezzo: Efektivní práce s Jupyter Notebookem 
 • Základní datové typy - řetězce a seznamy, slovníky a tuple
 • Porovnání hodnot a logické operátory 
 • Větvení programu - podmínky if - elif - else 
 • Praktické cvičení 1 

Část 2   Užitečné funkce, cykly, základní operace s řetězci 

 • Užitečné funkce - type, len, range, sum, max, min, operátor in, zip, třídění 
 • Operace s řetězci - provádění konverzí, replace, split 
 • Cykly - cyklus for, cyklus while 
 • Datový typ set 
 • Problematika kopírování vs. klonování (proměnných, seznamů) 
 • Definování a používání vlastních funkcí 
 • Praktické cvičení 2 

Část 3   Základní práce se soubory, ošetření běhu programu, moduly PYTHONu 

 • Klasická práce se soubory - open, close, read, append, write, tell, read 
 • Práce se soubory pomocí "with" - read, append, write, rstrip, splitline 
 • Ošetření chyb běhu programu - try, except, else 
 • Vybrané základními moduly Pythonu - math, os, csv, unicodedata 
 • Modul re a regulární výrazy 
 • TOP moduly pro datovou vědu - Numpy, Pandas, SciKitLea, Matplotlib,... 
 • Praktické cvičení 3

 Část 4   Inspirace pro další kroky na poli datové vědy 

 • Velké moduly pro datovou vědu 
 • Webové platformy pro datovou vědu 

Závěr kurzu - jak pokračovat


Příprava dat v PYTHONu - knihovny Numpy, Pandas, Matplotlib- prezenční kurz 

Kontakt:                              education@elderberrydata.com 

Délka kurzu:                       8 hodin 

Pro koho je kurz určen:     pro analytiky - středně pokročilé v jazyce PYTHON, se zájmem o další vzdělávání na poli datové vědy 

Předpokládané znalosti:    základy jazyka PYTHON, analytické zkušenosti 

Co se v kurzu naučíte:       

 • jak efektivně používat nástroje z hlavních knihoven pro datovou vědu  
 • jak připravit vaše data jak vaše data analyzovat pomocí vybraných funkcí a metod 
 • jak vizualizovat vaše data 
 • povědomí o tom, jakým směrem se na poli datové vědy dále vzdělávat

Doplňkové informace:      účastníci kurzu obdrží i jeho on-line verzi (výuková videa v češtině, všechny pracovní materiály, přístup "doživotně", pro webová a mobilní prostředí)).

Během kurzu je k dispozici občerstvení (káva, minerálka) a oběd v kantýně Nostress, která je součástí komplexu 

Obsah kurzu 

Část 1   Opakování - Jupyter Notebook 

 • Seznámení s Jupyter Notebookem a distribucí Anaconda 
 • Efektivní práce s Jupyter Notebookem 
 • Praktické cvičení 1 - Efektivní práce s Jupyter Notebookem 

Část 2   Knihovna Numpy 

 • Numpy as np 
 • Datový typ Numpy Array - co to je 
 • Porovnání Numpy a seznamů 
 • Základní operace a funkce pro Numpy Array 
 • Praktické cvičení 2 
 • Numpy a lineární algebra (operace s vektory a maticemi) 
 • Příklady použití funkcí a metod Numpy v datové vědě 
 • Praktické cvičení 3 

Část 3   Knihovna Pandas 

 • Datový typ Pandas Series - co to je 
 • Základní operace s Pandas Series 
 • Praktické cvičení 4 
 • Datový typ Pandas DataFrame - co to je 
 • Základní operace s Pandas DataFrame 
 • Praktické cvičení 5 
 • Základní funkce a metody knihovny Pandas 
 • Příklady použití funkcí a metod Pandas v datové vědě 
 • Praktické cvičení 6 

Část 4   Knihovna Matplotlib 

 • Vizualizace dat v Matplotlib 
 • Základní typy grafů 
 • Klasický vs. Objektový přístup 
 • Vícenásobné a vložené grafy 
 • Ladění výstupu 
 • Příklady použití funkcí a metod Matplotlib v datové vědě 
 • Praktické cvičení 6 
 • Další možnosti vizualizace pomocí knihovny Seaborn 

Část 5   Inspirace pro další kroky na poli datové vědy 

 • Další moduly pro datovou vědu 
 • Webové platformy pro datovou vědu 

Závěr kurzu - jak pokračovat, strojové učení v PYTHONu